Archives October 2021

Наруџбеница – Набавка услуге техничке подршке и одржавања софтвера за вођење електронског деловодника, решења за централно архивирање података и слика, финансијско – рачуноводственог система и јединственог информационог система установа социјалне заштите (JISUSZ), за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Наруџбеница – Набавка услуге – услуга изношења, утовара, превоза и истовара предмета из објекта РЈ Дом „Дринка Павловић“, ул. Косте Главнића бр. 14, до центрaлног магацина Центрa за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд и до градске депоније и из објекта РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, ул. Браће Јерковић бр. 119, до градске депоније.