Archives 2021

Наруџбеница – Набавка услуга- Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у свим објектима, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Наруџбеница – Набавка услуга изнајмљивања- давања на коришћење отирача и стаза, које су уједно и дезобаријере, редовног чишћења, одржавања, сталне контроле квалитета, сумирања потреба и неопходног рециклирања и поправки отирача и стаза, у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.