Набавка  услуге- Одржавање, поправка рачунара,рачунарске опремеи одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине