Набавке путем Наруџбенице Центар

Набавка услуге – услуга редовног прегледа стационарних система за аутоматску дојаву пожара у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – објекту „Стационара“ и новом објекту „Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 7, тренутном објекту „Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 52 и објекту Дома „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119.

Радови на отклањању оштећења хидрантске мреже, ради довоћења у исправно стање, у циљу остварења вредности радних карактеристика које одговарају прописаним вредностима Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објектима Дома „Јован Јовановић- Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Дома „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19.

Набавка услуге одржавања телефонских линија и апарата у локалу у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.

Наруџбеница – Набавка услуга- Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у свим објектима, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд