Набавке путем Наруџбенице Центар

Набавка услуге- услуге мобилне телефонијеза потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине , ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Услуга поправке, повезивања и отклањања недостатака у погледу централе противпожарне заштите (ППЗ) у два објекта Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

Набавка добара –набавка електро материјала за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – Прихватилиште у оквиру РЈ „Стационар“, Београд, ул. Звечанска бр. 7,РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Прихватна станица у оквиру РЈ Дом „Драгутин Филиповић- Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17

Набавка добара – набавка опреме за тоалете у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд –  Прихватилиште у оквиру РЈ „Стационар“, Београд, ул. Звечанска бр. 7, РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119 и Прихватна станица у оквиру РЈ Дом „Драгутин Филиповић- Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17

Набавка услуга- Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у свимобјектима, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд