Набавке путем Наруџбенице Центар

Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта ,,Стационара“, Београд, ул. Звечанска бр. 7, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Набавка  услуге- Стручна помоћ у реализацији вежбе евакуације по плану заштите од пожара и налогу против пожарне инспекције у Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Набавка  радова-радови на замени ложишног простора котла са свим димоводним просторима и стенком котла за грејање уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.

Набавка  радова-радови на санацији топловодног котла са свим демонтажама и монтажама и радови на грејној мрежи уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.

Наруџбеница – набавка  услуга– Услуга израде Пројекта за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији електроинсталација у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14

Набавка  консултанске услуге и помоћи код коришћења података из претходног периода у Служби финансијско – рачуноводствених послова у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, до потпуне имплементације програма ЈИСУСЗ (Јединственог информационог система установа социјалне заштите)