Archives 2020

Обавештење за донаторе

У циљу спречавања појаве и ширења болести COVID-19, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине неће примати донације у виду коришћене (половне) робе, гардеробе, обуће и играчака, хране и производа који нису херметички паковани и вакумирани.

Read More

Интерни акт- ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (НАБАВКИ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ), У ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, БЕОГРАД

Радови на завршетку новог објекта и уређењу дворишта “Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 7, Београд

Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Одржавање, поправка рачунара,рачунарске опреме и видео надзора и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине