Набавке путем Наруџбенице Центар

Медицинске услуге- микробиолошке анализе у кухињама и санитарни прегледи радника у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Набавка услуге одржавања телефонских линија и апарата у локалу у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.