Hrana za potrebe Centra za zastitu odojcadi, dece i omladine 4/2020

Измењена Одлука за партију бр. 13- бурек и коре

Poziv-Poziv

Konkursna dokumentacija-К Д Храна 2020

Izmena konkursne dokumentacije- Izmena i dopuna KD 1- hrana 2020

Pojašnjenje 1 Hrana 2020- Pojašnjenje 1 Hrana 2020

Pojašnjenje 2 Hrana 2020- Pojašnjenje 2 Hrana 2020

ojašnjenje 3 Hrana 2020- Pojašnjenje 3 Hrana 2020 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije- Izmena i dopuna KD 2- hrana 2020

Obavestenje o produženju roka- OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA- храна 2020

Pojašnjenje 4 Hrana 2020- Pojašnjenje 4 Hrana 2020 –

Pojašnjenje 5 Hrana 2020- Pojašnjenje 5 Hrana 2020 –

IZMENA I DOPUNA KD- Izmena i dopuna KD 3- hrana 2020

Obavestenje o produženju roka- OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA- храна 2020

Pojašnjenje 6 Hrana 2020-Pojašnjenje 6 Hrana 2020 –

Pojašnjenje 7 Hrana 2020-Pojašnjenje 7 Hrana 2020 – –

Pojašnjenje 8 Hrana 2020-Pojašnjenje 8 Hrana 2020 – – –

IZMENA I DOPUNA KD- Izmena i dopuna KD 4- hrana 2020

Obavestenje o produženju roka- OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA 2- храна 2020

Pojašnjenje 9 Hrana 2020- Pojašnjenje 9 Hrana 2020 – – –

Pojašnjenje 10 Hrana 2020- Pojašnjenje 10 Hrana 2020 –

Pojašnjenje 11 Hrana 2020- Pojašnjenje 11 Hrana 2020 – –

Pojašnjenje 12 Hrana 2020- Pojašnjenje 12 Hrana 2020 – –

Pojašnjenje 13 Hrana 2020- Pojašnjenje 13 Hrana 2020 – –

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.1- Одлука о додели уговора за партију бр. 1- Јаја

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.2- Одлука о додели за партију бр. 2- Свеже месо

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.3-Одлука за партију бр. 3- Пилеће месо

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.4-Одлука за партију бр.4- Риба

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.5-Одлука за партију бр. 5- Месне прерађевинe

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.6-Одлука за партију бр. 6- Свеже воће

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.7-Одлука за партију бр. 7- Смрзнуто поврће

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.8-Одлука за партију бр. 8- Конзервисано воће и поврће

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.9-Одлука за партија бр. 9- млеко и млечне производе

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.10-Одлука за адаптирану храну за бебе

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.11-Одлука за партију бр. 11- сокове и безалкохолна пића

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.12-Одлука за партију бр. 12- Хлеб

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.13-Одлука за партију бр. 13- бурек и коре

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.14-Одлука за партију бр. 14- Остале намирнице- Колонијал

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.15-Одлука за партију бр. 15- зачине

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.16-Одлука

Odluka o dodeli ugovora za partiju br.17-Одлука

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- Obavestenje OZakljucenomUgovoru- partija br. 10-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- Obavestenje OZakljucenomUgovoru- partija br. 16-spe.hrana za bebe

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru- partija br.17- vocne kase za bebe

Izmenjena odluka o dodeli ugovora za partiju br, 14- Izmenjena odluka

Obavestenje-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA – КРУНА

Obavestenje-OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA – МММ ЛАСТА

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru partija br.2- meso sveze

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru partija br.3- pilece meso –

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru-part.6- sveze voce i povrce

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru partija br. 4- риба

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru- partija br.5- мес.прерађ.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru- partija br. 7- смрзн.воће и поврће

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru ya partiju br.8- конз.воће и поврће

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru za partiju br. 11- сокови

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru ya partiju br.12- hleb

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru za partiju br.15- зачиниpdf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru ya partiju br.14- колонијал

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- partija br. 13- бурек

Javna nabavka- Tekuće popravke i održavanje kotlarnica u objektima Centra 7/2020

Poziv-POZIV

Konkursna dokumentacija-KD za kotlarnice 2020

Pojasnjenje 1- Pojasnjenje 1- za kotlarnice

Pojasnjenje 2- Pojasnjenje 2 za kotlarnice

Izmena konkursne dokumentacije- Izmena i dopuna KD- KOTLARNICE

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda- OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA

Odluka o dodeli ugovora- odluka o dodeli- Kotlarnice

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- kotlarnice 2020

Набавка радова- Грађевинско- занатски радови на изградњи балон хале у оквиру објекта Дома Јован Јовановић Змај, Београд, Браће Јерковић 119

Poziv za JN-Poziv balon hala

KD balon hala-KD Radovi balon hala

Izmena konkursne dokumentacije-Izmena i dopuna KD – balon sala 2019

Izmena konkursne dokumentacije 2- Izmena i dopuna KD – balon sala 2019

Odluka o dodeli ugovora- Odluka o dodeli za balon 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Poziv za podnosenje ponuda-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЛЕКОВИ 2019

Konkursna dokumentacija- КД ЛЕКОВИ САНИТЕТСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2019

Pojašnjenje- Pojasnjenje za lekovi 2019

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 2- Одлука о додели уговора за партију 2- Санитетски материјал 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 3- Одлука о додели уговора за партију 3- Реагенси за апарат 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 4- Одлука о додели уговора за партију 4- Лабораторијски потрошни материјал 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 5- Одлука о додели уговора за партију 5- Trake 2019.doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju br. 1-Одлука о додели уговора за партију 1- Лекови 2019.doc

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.5- Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.4-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 4

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.1- Obavestenje o zakljucenom Ugoru-partija br. 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.3-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.2-Obavestenje o zakljucenom Ugovoru- partija br. 2

Набавка радова-Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7 4/2019

Poziv-

Konkursna dokumentacija-

Pojasnjenje-

Izmena i dopuna-

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-

Odluka o dodeli ugovora-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.1-

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju br.2-