Набавка  добара- Материјал за одржавање хигијене

Набавка  услуге- Одржавање, поправка рачунара,рачунарске опремеи одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Набавка  услуге- Текуће одржавање свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка добара- Опрема за кухиње у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка  добараEлектричнe енергије за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Izmena i dopuna plana javnih nabavki 2020

Izmena i dopuna plana javnih nabavki 1- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

Druga izmena plana javnih nabavki- ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

Treca izmena plana javnih nabavki-ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020