Наруџбеница – набавка услуге – услуга обезбеђења имовине и лица и видео надзора, уз одржавање постојећег система видео надзора у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка  консултанске услуге и помоћи код коришћења података из претходног периода у Служби финансијско – рачуноводствених послова у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, до потпуне имплементације програма ЈИСУСЗ (Јединственог информационог система установа социјалне заштите)

Набавка  добара– Материјал за одржавање хигијене

Набавка  услугеОдржавање, поправка рачунара, рачунарске опреме и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка добара- Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.