Наруџбеница – набавка  услуга– Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у свимобјектима, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Набавка  услуга-Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на електроинсталацијама у објекту РЈ Дом ,,Дринка Павловић”, ул. Косте Главинића бр. 14, Београд, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка услуге – услуга изнајмљивања- давања на коришћење отирача и стаза, које су уједно и дезобаријере, редовног чишћења, одржавања, сталне контроле квалитета, сумирања потреба и неопходног рециклирања и поправки отирача и стаза, у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка  услуге-  Израде стручног налаза и редовне контроле исправности електричних инсталација за објекте Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд и то: РЈ Дом „Јован Јовановић- Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119, РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14, РЈ „Дом за младе“, Београд, ул. Звечанска бр. 52, РЈ Дом „Драгитин Филиповић – Јуса“, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17 и нови објекат „Материнског дома“, Београд, ул. Звечанска бр. 7

Набавка радова – Радови на електроинсталацијама у објекту РЈ Дом ,,Дринка Павловић”, ул. Косте Главинића бр. 14, Београд, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.