Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница – Набавка услуга изнајмљивања- давања на коришћење отирача и стаза, које су уједно и дезобаријере, редовног чишћења, одржавања, сталне контроле квалитета, сумирања потреба и неопходног рециклирања и поправки отирача и стаза, у свим објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Наруџбеница – Набавка добара – набавка танка са потапајућом муљном пумпом, потисним цевоводом, неповратним вентилом, фитинзима и напојним каблом за испумпавање хаваријских вода из просторије за смештај хидроцила.

Наруџбеница – Набавка услуге варења комплетне напојне инсталације за довод нафте из резервоара укопаног у двориште дома до горионика у контралници бакарним цевима FI 15 MM отпорним на киселине нафтних деривата, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – Матерински дом, ул. Звечанска бр. 52.

Наруџбеница – Набавка услуге техничке подршке и одржавања софтвера за вођење електронског деловодника, решења за централно архивирање података и слика, финансијско – рачуноводственог система и јединственог информационог система установа социјалне заштите (JISUSZ), за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.