Набавка добара – Набавка опреме за РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић, бр. 119.

Набавка је подељена у 2 партије:

  • Партија бр. 1- Набавка намештаја за РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић, бр. 119;
  • Партија бр. 2- Набавка беле технике за РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, Београд, ул. Браће Јерковић, бр. 119.

Набавка  добара- Материјал за одржавање хигијене

Набавка  услуге- Одржавање, поправка рачунара,рачунарске опремеи одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине