Набавка  радова- поднополагачки, столарски и браварски радови у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.

Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Набавка  услуге- Текуће одржавање свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка- услуге – Текуће одржавање и поправке беле технике и опреме

Набавка  услуга-Медицинске услуге- микробиолошке анализе у кухињама и санитарни прегледи радника у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине