Набавка добара – Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у  објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр.  14.

НАРУЏБЕНИЦА – набавка  услуге– услуга одржавања опреме за дојаву од пожара, израде документације и обуке запослених по налогу противпожарне инспекције у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 17, РЈ „Дом за младе“, Београд, ул. Звечанска бр. 52, РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119, РЈ Дом „Моша Пијаде“, Београд, ул. Устаничка бр. 19, новом објекту „Материнског дома“, Београд, ул. Звечанска бр. 7 и у балон хали спортске намене, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.

Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта ,,Стационара“, Београд, ул. Звечанска бр. 7, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Набавка добара– Набавка лож уља и мазута за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU DVA SLUŽBENA VOZILA CENTAR ZVEČANSKA

Набавка  услуге- Стручна помоћ у реализацији вежбе евакуације по плану заштите од пожара и налогу против пожарне инспекције у Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Набавка  радова-радови на замени ложишног простора котла са свим димоводним просторима и стенком котла за грејање уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.

Набавка  радова-радови на санацији топловодног котла са свим демонтажама и монтажама и радови на грејној мрежи уЦентру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.