Набавка  услуге- Одржавање, поправка рачунара,рачунарске опремеи одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Наруџбеница – услуга редовног двомесечног и шестомесечног прегледа стационарних система за аутоматску дојаву пожара у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Јавна набавка – Намирнице – храна за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Услуге организованог комби превозаза потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине