Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Одржавање, поправка рачунара,рачунарске опреме и видео надзора и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине