Archives 2022

Набавка добара- Набавка лож уља (гасно уље екстра лако евро ЕЛ) за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Наруџбеница – Набавка услуге- „Консултантска подршка у поступку ажурирања успостављеног система финансијског управљања и контроле (ФУК) и управљање неправилностима“, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

Наруџбеница – Радови на изради новог засебног вода хидрантске мреже од места уласка водоводне цеви градске мреже у подрумским просторијама објекта до првог хидранта у објекту и испорука и уградња пумпне станице за повишење притиска воде у хидрантској мрежи у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, РЈ Дом „Драгутин Филиповић – Јуса“, ул. Радослава Грујића бр. 17.