Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница – Набавка услуга – осигурање имовине и лица Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.

Набавка услуге – услуга редовног прегледа стационарних система за аутоматску дојаву пожара у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд – објекту „Стационара“ и новом објекту „Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 7, тренутном објекту „Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 52 и објекту Дома „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119.