Narudžbenica nabavka usluge dezinfekcije po epidemiološkim indikacijama za Radnu jedinicu “Prihvatilište za urgentnu zaštitu dece i omladine od zlostavljanja i zanemarivanja” ul. Braće Jerković br. 119, Beograd – Voždovac, a po zaključenom Okvirnom sporazumu sa Zavodom za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd

Narudžbenica usluga remonta transformatorske stanice za objekat Doma “Jovan Jovanović – Zmaj”, kao i isporuka i ugradnja kontraktora za objekat Doma “Drinka Pavlović”