Archives May 2024

Набавка  добара– Материјал за одржавање хигијене

Излет Сребрно језеро – мај 2024

На иницијативу Удружења „Мој Тополовник“ и уз подршку привредника и угоститеља из Браничевског округа организована је тродневна екскурзија (16 – 19. маја 2024. године), уз богат програм културног и забавног карактера. Четрдесеторо деце и младих са пратиоцима из нашег Центра боравило је на Сребрном језеру – у Хотелу „Језерске звезде“ и обишло културне и историјске знаменитости Голубачки град, Манастир Тумане, Рамску тврђаву и Манастир Нимник. Хвала свима на три незаборавна дана!

Набавка  услугеОдржавање, поправка рачунара, рачунарске опреме и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка добара- Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд. 

Набавка  услуге – услуга израде периодичног двомесечног извештаја и шестомесечне исправе система аутоматске дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка услуге –услуга израде пројекта система за аутоматску дојаву пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, у објекту РЈ Дом ,, Јован Јовановић Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд.

Набавка добара – Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у  објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр.  14.

Намирнице – храна за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.