Набавка добара – Беби опрема, опрема и намештај за вртић и канцеларијски, кухињски и намештај за дневни боравак за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

JAVNA NABAVKA – MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI ZA POTREBE CENTRA ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE, BEOGRAD.

JAVNA NABAVKA NABAVKA DOBARA – NABAVKA KLIMA UREĐAJA ZA POTREBE CENTRA ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE, BEOGRAD.

Наруџбеница Радови на одржавању објекта – поправка и комплетна изолација кровне терасе у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, Дом „Моша Пијаде“, ради обезбеђивања објекта од цурења и прокишњавања.

Наруџбеница Радови на изради и постављању заштитних ограда – баријера на прозоре и терасе у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, Дом „Дринка Павловић“, ради обезбеђивања сигурности и безбедности деце и омладине.

Наруџбеница Набавка добара – Оспособљавање стационарног система за аутоматску дојаву пожара у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, у ул. Звечанска бр. 52, Београд.

Наруџбеница Набавка добара – Командно – управљачки орман за аутоматски рад пумпног система, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.