Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница Набавка добара – Оспособљавање стационарног система за аутоматску дојаву пожара у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, у ул. Звечанска бр. 52, Београд.

Наруџбеница Набавка добара – Командно – управљачки орман за аутоматски рад пумпног система, за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.

НАРУЏБЕНИЦА Набавка пумпне станице (хидроцила) за повишење притиска воде у хидрантској мрежи за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.