Archives March 2022

Наруџбеница – набавка услуга- Медицинске услуге- микробиолошке анализе у кухињама и санитарни прегледи радника у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Јавна набавка услуге- Текуће одржавање и поправке возила из возног парка