Јавне набавке центра

Јавна набавка – поновљен поступак – Набавка услуге- Услуге организованог комби превоза за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка – Набавка услуге- Текуће одржавање свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Јавна набавка добара – Намирнице – храна за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Јавна набавка – Набавка услуге- Услуге организованог комби превоза за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине. Обустављен поступак јавне набавке.

Јавна набавка – Набавка услуге- Текуће поправке и одржавање беле технике и опреме

Јавна набавка услуге- Текуће одржавање и поправке возила из возног парка

Јавна набавка – поновљен поступак – набавка добра- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине – Партија 1- Лекови

Јавна Набавка добара- Eлектричнe енергије за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка услугe – Услугa надоградње постојеће софтверске апликације ЈИСУСЗ (Јединствени информациони систем установа социјалне заштите) у Општој служби Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Предмет набавке- Набавка услуга – Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта “Стационара”, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.