Јавне набавке центра

Лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Радови на завршетку новог објекта и уређењу дворишта “Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 7, Београд

Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Одржавање, поправка рачунара,рачунарске опреме и видео надзора и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине