Јавне набавке центра

Јавна набавка услуге- Текуће одржавање и поправке возила из возног парка

Јавна набавка – поновљен поступак – набавка добра- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине – Партија 1- Лекови

Јавна Набавка добара- Eлектричнe енергије за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка услугe – Услугa надоградње постојеће софтверске апликације ЈИСУСЗ (Јединствени информациони систем установа социјалне заштите) у Општој служби Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Предмет набавке- Набавка услуга – Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта “Стационара”, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.

Набавка добра- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Јавна набавка – Набавка радова – радови на комплетној реконструкцији и санацији објекта „Стационара“, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.

Обавештење о волонтирању

Обавештавамо све заинтересоване волонтере да због ограничења посета у дужем временском периоду актуелно нисмо у могућности да организујемо волонтерске активности.

Молимо Вас за стрпљење, када се буду стекли услови за поновно организовање волонтерских активности, обавестићемо Вас путем овог сајта.